13 december 2014 : Kerstconcert met de Herentalse koren in de St Jan de Doperkerk (Molekens) in Herentals om 19.30 u

26 december 2014 : U sijt wellekome (Samenzang Kerstliederen in de St Bavokerk te Noorderwijk) ism het Davidsfonds en het St Cecilia-koor
aanvang 20 u Na de voorstelling, gezellig samenzijn in de brouwerij St Bavo van Noorderwijk

3 januari 2015 : om 9.30 u Driekoningen zingen in 't Centrum van Noorderwijk in de voormiddag. Middageten in "De Ring"
Na de middag Driekoningen zingen in 't rusthuis St Anna en in 't klooster van de Franciskanessen
's Avonds : gezellig samenzijn ten huize van erevoorzitter Jan Vercammen

9 januari 2015 : Nieuwjaarsreceptie


2015 : jaarprogramma wordt besproken door 't bestuur en volgt weldra

Noteer alvast
de jaarlijkse koorbarbque bij Paul & Griet op zaterdag 27 juni 2015
het jaarlijkse koorweekend op 18-19-20 september 2015