You are here: Een stukje geschiedenis

Geschiedenis van 't koor De Geschiedenis van 't koor. De juiste stichtingsdatum van het koor is niet gekend. Op 16 september 1984 celebreerde Mgr. Van den Berghe, bisschop van Antwerpen, de hoogmis in onze parochiekerk te...

Historiek v.e. "Canta Libre"-koorpartituur Overzicht in een notendop waar muziek vandaan komt en hoe men muziekklank perfect leesbaar en begrijpbaar op papier heeft kunnen zetten.